DTI

Úvodní slovo

Kurzy, které pořádá Diagnostický a technický institut Bohumín – DTI, jsou určeny pro pracovníky technické praxe a středního managementu podniků, údržbářských a montážních firem nebo pro pracovníky školství, vědy a výzkumu. Jsou určeny všem těm, kteří se zabývají údržbou, diagnostikou a spolehlivostí strojů. Cílem DTI je rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Školení jsou organizována ve více úrovních znalostí. Navazují na systém certifikace osob podle ČSN ISO 17024, který organizuje Certifikační orgán ACM DTO ve spolupráci s Asociací technických diagnostiků ČR. DTI si zároveň klade za cíl popularizaci technických oborů. Umožňuje prezentaci firem, nových přístrojů a metod, jejich zavádění do technické praxe.

Pro potřeby kurzů byl zpracován ucelený soubor 14 skript a při výuce bude uplatňováno jedinečné know-how. Náplň, struktura a termíny kurzů naleznete na stránkách DTI zde.

Diagnostický a technický institut se zabývá také pořádáním seminářů a školení. Informace o aktuálních termínech naleznete zde.

created by web-evolution

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky